Rhyolit Porphyr Trento (Italien)

Rhyolit Porphyr Trento (Italien)
Mosaikplatten
bruchroh - formwild

Varianten

Porphyr Trento  Rhyolit - Mosaikplatten - bruchroh - formwild